uri vire

Güney Amerika yerli kabilelerinden Guayekilerin dilinde "zevk için" anlamına gelir.

3/20/2010 ön tanım: Unknown | 0 yorum   | Bölüm:

nepotizm

'yeğencilik', kayırmacılık.

2/11/2010 ön tanım: evrensel | 0 yorum   | Bölüm: ,